TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Văn phòng:

0916 237 139

Hotline:

0901 663 883
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Công ty Môi trường Phú Xuân chuyên tư vấn, lập hồ sơ Giấy phép môi trường và các hồ sơ liên quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng và tận tâm nhất.

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Các dự án hoạt động có phát sinh chất thải (không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường) và dự án hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành (không thuộc đối tượng cấp GPMT). Việc thay đổi những nội dung mới trong lập HSMT nói chung và đăng ký môi trường nói riêng thường bao gồm việc xác định loại hình sản xuất, xác định thành phần và khối lượng chất thải, xác định phương án xử lý môi trường cũng như cam kết thực hiện công tác BVMT của dự án.

ĐỐI TƯỢNG MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Ngoài các dự án thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường, sẽ có một số trường hợp doanh nghiệp được miễn lập đăng ký môi trường.

XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ các mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không có giấy phép môi trường, một số quy định xử phạt cụ thể như sau:

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành, hầu hết các doanh nghiệp phải có giấy phép môi trường để tiến hành các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Căn cứ theo nhiều quy định khác nhau, đặc biệt là Luật BVMT 2020 thì doanh nghiệp sẽ lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường (GPMT). Tất cả quy định về nội dung, căn cứ, thời điểm, hồ sơ, trình tự thủ tục quy trình thực hiện về cấp GPMT đều được quy định tại Mục 4 Chương 4 của Luật BVMT 2020.

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Ngày 07/01/2022 Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP và thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trường về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Kể từ khi Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT được ban hành, nhiều quy định sửa đổi và bổ sung khiến Quý doanh nghiệp chưa biết làm Báo cáo công tác bảo vệ môi trường như thế nào cho đúng theo quy định.

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Huấn luyện an toàn lao động là công tác bắt buộc đối với một số ngành nghề mang tính chất đặc thù như huấn luyện an toàn hóa chất, huấn luyện an toàn điện, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động… nhằm đảm bảo an toàn thân thể, tính mạng cho người lao động.

GIẢM THIỂU SỰ CỐ TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Những công ty, cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, có phát sinh ra lượng nước thải trong quá trình hoạt động thì việc đầu tư xây dựng một công trình xử lý nước thải là điểu bắt buộc. Việc vận hành tốt hệ thống xử lý nước thải sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh với đối tác, tránh được những khoản phạt về quy định xả thải.

BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, căn cứ theo Chương V, Mục 3 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, quy định thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Liên hệ ngay để nhận được nhiều ưu đãi
Kết nối với chúng tôi:
PHONE0916 237 139
Zalo
Maps
Hotline
0901 663 883