TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Văn phòng:

0916 237 139

Hotline:

0901 663 883
TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ NHỮNG ĐẶC TÍNH GÌ?

Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hàng năm, nước thải chăn nuôi xả ra môi trường đến hàng triệu tấn gây áp lực rất lớn đối với việc quản lý và xử lý chất thải của các tổ chức và người chăn nuôi. Vậy đặc tính nước thải chăn nuôi heo có những gì và cách những cách có thể tái sử dụng nước thải chăn nuôi.

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG KHÔNG?

Việc sử dụng nước thải từ hoạt động chăn nuôi để tưới cây trồng có thể được xem xét như một giải pháp tái chế và tiết kiệm tài nguyên vì nó đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi gia súc với lượng nước thải thải ra hàng ngày khá nhiều.

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Công ty Môi trường Phú Xuân chuyên tư vấn, lập hồ sơ Giấy phép môi trường và các hồ sơ liên quan. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng nhanh chóng và tận tâm nhất.

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Ngày 01/07/2023, một văn bản hết sức quan trọng về nước thải chăn nuôi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, đó là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng có hiệu lực. Tại văn bản này có quy định một số điều về các chỉ số của nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra môi trường hoặc tái sử dụng.

ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Các dự án hoạt động có phát sinh chất thải (không thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường) và dự án hoạt động trước ngày Luật BVMT 2020 có hiệu lực thi hành (không thuộc đối tượng cấp GPMT). Việc thay đổi những nội dung mới trong lập HSMT nói chung và đăng ký môi trường nói riêng thường bao gồm việc xác định loại hình sản xuất, xác định thành phần và khối lượng chất thải, xác định phương án xử lý môi trường cũng như cam kết thực hiện công tác BVMT của dự án.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG?

Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phải thực hiện Công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT); Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để có thể sử dụng nước thải chăn nuôi cho cây trồng

ĐỐI TƯỢNG MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Ngoài các dự án thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường, sẽ có một số trường hợp doanh nghiệp được miễn lập đăng ký môi trường.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

Xử lý chất thải chăn nuôi sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho việc tiêu hủy chất thải, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường cộng đồng,… Với những lợi ích đó, ngày 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).

XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó nêu rõ các mức phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không có giấy phép môi trường, một số quy định xử phạt cụ thể như sau:

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Sau khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 được ban hành, hầu hết các doanh nghiệp phải có giấy phép môi trường để tiến hành các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Căn cứ theo nhiều quy định khác nhau, đặc biệt là Luật BVMT 2020 thì doanh nghiệp sẽ lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường (GPMT). Tất cả quy định về nội dung, căn cứ, thời điểm, hồ sơ, trình tự thủ tục quy trình thực hiện về cấp GPMT đều được quy định tại Mục 4 Chương 4 của Luật BVMT 2020.

KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Ngày 07/01/2022 Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP và thông tư số 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều Luật bảo vệ môi trường về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Liên hệ ngay để nhận được nhiều ưu đãi
Kết nối với chúng tôi:
PHONE0916 237 139
Zalo
Maps
Hotline
0901 663 883