ĐĂNG KÝ HỢP CHUẨN HỢP QUY NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Văn phòng:

0916 237 139

Hotline:

0901 663 883
ĐĂNG KÝ HỢP CHUẨN HỢP QUY NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ NHỮNG ĐẶC TÍNH GÌ?

Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là ngành chăn nuôi heo đang phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Hàng năm, nước thải chăn nuôi xả ra môi trường đến hàng triệu tấn gây áp lực rất lớn đối với việc quản lý và xử lý chất thải của các tổ chức và người chăn nuôi. Vậy đặc tính nước thải chăn nuôi heo có những gì và cách những cách có thể tái sử dụng nước thải chăn nuôi.

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG KHÔNG?

Việc sử dụng nước thải từ hoạt động chăn nuôi để tưới cây trồng có thể được xem xét như một giải pháp tái chế và tiết kiệm tài nguyên vì nó đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là các trang trại chăn nuôi gia súc với lượng nước thải thải ra hàng ngày khá nhiều.

NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI ĐỐI TƯỢNG NÀO?

Ngày 01/07/2023, một văn bản hết sức quan trọng về nước thải chăn nuôi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, đó là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng có hiệu lực. Tại văn bản này có quy định một số điều về các chỉ số của nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra môi trường hoặc tái sử dụng.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG?

Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại, cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng phải thực hiện Công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT); Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ để có thể sử dụng nước thải chăn nuôi cho cây trồng

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI SỬ DỤNG CHO CÂY TRỒNG

Xử lý chất thải chăn nuôi sẽ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí cho việc tiêu hủy chất thải, mang lại hiệu quả kinh tế, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường cộng đồng,… Với những lợi ích đó, ngày 30/12/2022 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng (QCVN 01-195:2022/BNNPTNT).

LIÊN HỆ BÁO GIÁ

Liên hệ ngay để nhận được nhiều ưu đãi
Kết nối với chúng tôi:
PHONE0916 237 139
Zalo
Maps
Hotline
0901 663 883